ทีมงานถ่ายทอดสด : ถ่ายทอดสด (Live Stream) กิจกรรมงานวันเกิดโรงเรียน 166ปี ภายใต้ชื่องาน "166ปีทั้งที ไม่มาได้ไง"

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

ทีมงานถ่ายทอดสด : ถ่ายทอดสด (Live Stream) กิจกรรมงานวันเกิดโรงเรียน 166ปี ภายใต้ชื่องาน "166ปีทั้งที ไม่มาได้ไง"


กิจกรรมงานวันเกิดโรงเรียน 166ปี
ภายใต้ชื่องาน "166ปีทั้งที ไม่มาได้ไง"
ทีมของเราได้ทำการถ่ายทอดสดขึ้นจอ LED ในสนามและช่องทาง youtube 
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561Updating website

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage