การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน กุมภกรรณทดน้ำ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน กุมภกรรณทดน้ำ

การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน กุมภกรรณทดน้ำ

 วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562
 ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย#ทีมงาน ถ่ายวีดีโอ/ถ่ายภาพ/ถ่ายทอดสด

35533 นายณธวัฒน์ สำราญใจ ห้อง 63
35824 นายชนภัทร กาญจนนราวดี ห้อง 63
35554 นายภูชิตค์ พลอยเกษม ห้อง 64
38408 นายมาวิน สุขมงคล ห้อง 64
35821 นายอริยพล อูนากูล ห้อง 66
37763 นายเบนยามิน สมเสียง ห้อง 68

47255 นายพลพล แสนกล้า ห้อง 55
36109 นายภูรี รัตนศุทธปัญญา ห้อง 57
40229 นายจิรพัฒน์ ใบบริบาลกุล ห้อง 511

36647 นายพสธร บุญนาค ห้อง 46
36741 นายศิวะ พรพิสุทธิ์ ห้อง 48

 

#ติดตาม

arc-bcc.blogspot.com arc-livestream.blogspot.com facebook.com/ARCPRBCC youtube.com/BCCPR1852 twitter.com/ARCPRBCC instagram.com/ARCPRBCC --- โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์. 02-637-1852 โทรสาร. 02-637-9399 อีเมล. bcc_christian@bcc1852.com เว็บไซต์. www.bcc.ac.th

Updating website

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage