ทำงานคนเดียวไม่ได้ ขาดใครไม่ได้ : ทีมงานคุณภาพ BCC167

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

ทำงานคนเดียวไม่ได้ ขาดใครไม่ได้ : ทีมงานคุณภาพ BCC167


ถ่ายรูปกับ BCC 167 ...ทีมงานถ่ายทอดสด/ถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ช่วยกันทุกงาน ทุกกิจกรรมของโรงเรียน เล็กๆไปถึงใหญ่ๆ 

...แต่ละงานทำคนเดียวไม่ได้ ขาดใครไม่ได้เลย ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกัน จงมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ตามความฝันของตัวเอง


ทีมงานคุณภาพ BCC 167 / ขอบคุณมากๆ


ขอบคุณเจ้าของภาพสวยๆ พี่เมฆ / BCC 165
Updating website

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage