เยี่ยมชม Solution Live Stream ใหม่ๆ ..การถ่ายทอดสดงานโรงเรียน 168 ปี

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

เยี่ยมชม Solution Live Stream ใหม่ๆ ..การถ่ายทอดสดงานโรงเรียน 168 ปี

เวลา 10.30 น. วันที่ 1 กันยายน 63 ครูและนักเรียนทีมงานถ่ายทอดสดของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม Solution Live Stream ใหม่ๆ ของบริษัท CYN ผู้สนับสนุน การถ่ายทอดสดงานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 168 ปี


...มีอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่มืออาชีพใช้กัน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 63 งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 168 ปี จะได้ใช้กันแน่นอน

 
ขอขอบคุณ CYN ที่ให้การสนับสนุนน้องๆนักเรียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยของเรา
Updating website

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage