ช่องทางรับชมการถ่ายทอดสด งานครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 168 ปี

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

ช่องทางรับชมการถ่ายทอดสด งานครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 168 ปีถ่ายทอดสด งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 168 ปี

ภายใต้ชื่องาน หนังสือเล่มเดิม เพิ่มเติมเรื่องราว "บทที่ 168"
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
#bcclive168
#bcc168anniv
#bcc168
.
.
Follow us on 
Facebook : fb.com/bcc168anniversary 
Instagram : @bcc168anniversary 
Website : bcc168anniversary.com 
.
.
ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด
เวลา 8.00-9.00 น. พิธีเปิด ..... ถ่ายทอดสดทาง !!!!!
.
.
เวทีคอนเสิร์ต "ลานชงโค"

.
.
.
.
ทีมงาน ถ่ายวีดีโอ/ถ่ายภาพ/ถ่ายทอดสด 168 
42755 นายพลพล แสนกล้า ห้อง 65 (ประธานฝ่าย) 
36160 นายพิชญะ จารุเจริญชัย ห้อง 67 
40229 นายจิรพัฒน์ ใบบริบาลกุล ห้อง 611 
36109 นายภูรี รัตนศุทธปัญญา ห้อง 67 
36254 นายกฤติน ท้วมประถม ห้อง 69 
36334 นายอาชว์ หวังกาญจนมาศ ห้อง 67 
36322 นายณัชชา ระมิงค์วงศ์ ห้อง 67 
42161 นายสุกัลย์ หวัน ห้อง 611 


อาจารย์ที่ปรึกษา
คุณครูสุสรรค์ ตรงดี 
คุณครูอัครเดช เหล่าประยูร 
คุณครูนิวัตน์ ธรรมมา 
คุณครูเบญญา เจริญเจษฎา 
คุณครูอิจิโร่ คามิมูร่า 
คุณครูณัฐพงษ์ โฆษะกิตติคุณ 
.
.
.
.
#LIVE 
#ถ่ายทอดสด 
#LIVESTREAM 
#BCCLIVESTREAM 
#BCC 

 ติดตามเรา : 
Website : bcc1852.live 
Youtube : youtube.com/BCCLIVESTREAM 
Facebook : fb.com/BCCActivities
.....
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ : 02-637-1852 โทรสาร : 02-637-9399 
อีเมล : bcc_christian@bcc1852.com 
เว็บไซต์ : www.bcc.ac.th

Updating website

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage