งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 168 ปี : เวทีคอนเสิร์ต "ลานชงโค"

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 168 ปี : เวทีคอนเสิร์ต "ลานชงโค"
ถ่ายทอดสด งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 168 ปี เวทีคอนเสิร์ต "ลานชงโค"


09.00 น. The 1852 09.20 น. The Ape 09.40 น. ปังนมเย็น-BOON 10.00 น. วงเวียนใหญ่ 10.20 น. AMAWA 10.40 น. ช้างดาว 11.00 น. WhiteChocolate Band 11.20 น. สุรศักดิ์ 11.40 น. 7.1 12.00 น. KOROVIT 12.20 น. ตรุ้ปป่อง 12.40 น. ป๋าแพธสั่งลุย 13.00 น. Crazy Sloth (มพ.) 13.20 น. The Empty 13.40 น. CLIMAX 14.00 น. CASSETTE


ภายใต้ชื่องาน หนังสือเล่มเดิม เพิ่มเติมเรื่องราว "บทที่ 168" วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย #bcclive168 #bcc168anniv #bcc168 . .

.

.

.

. . Follow us on Facebook : fb.com/bcc168anniversary Instagram : @bcc168anniversary Website : bcc168anniversary.com ..... ทีมงาน ถ่ายวีดีโอ/ถ่ายภาพ/ถ่ายทอดสด 168 42755 นายพลพล แสนกล้า ห้อง 65 (ประธานฝ่าย) 36160 นายพิชญะ จารุเจริญชัย ห้อง 67 40229 นายจิรพัฒน์ ใบบริบาลกุล ห้อง 611 36109 นายภูรี รัตนศุทธปัญญา ห้อง 67 36254 นายกฤติน ท้วมประถม ห้อง 69 36334 นายอาชว์ หวังกาญจนมาศ ห้อง 67 36322 นายณัชชา ระมิงค์วงศ์ ห้อง 67 42161 นายสุกัลย์ หวัน ห้อง 611

อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูสุสรรค์ ตรงดี คุณครูอัครเดช เหล่าประยูร คุณครูนิวัตน์ ธรรมมา คุณครูเบญญา เจริญเจษฎา คุณครูอิจิโร่ คามิมูร่า คุณครูณัฐพงษ์ โฆษะกิตติคุณ ..... #LIVE #ถ่ายทอดสด #LIVESTREAM #BCCLIVESTREAM #BCC ติดตามเรา : Website : bcc1852.live Youtube : youtube.com/BCCLIVESTREAM Facebook : fb.com/BCCActivities ..... โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ : 02-637-1852 โทรสาร : 02-637-9399 อีเมล : bcc_christian@bcc1852.com เว็บไซต์ : www.bcc.ac.th

Updating website

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage