รับอุปกรณ์ในการกระจายสัญญาณการถ่ายทอดสดงานโรงเรียน 168 ปี

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

รับอุปกรณ์ในการกระจายสัญญาณการถ่ายทอดสดงานโรงเรียน 168 ปี

 
ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 63 เวลา 9.30 น. ครูและนักเรียนทีมงานถ่ายทอดสดของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้เดินทางไปรับอุปกรณ์ในการกระจายสัญญาณการถ่ายทอดสด ที่บริษัท CYN ผู้สนับสนุน การถ่ายทอดสดงานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 168 ปี...ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการถ่ายทอดสดในงานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 168 ปี ครั้งนี้


ทาง
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอขอบคุณ CYN ที่ให้อุปกรณ์และการสนับสนุนในครั้งนี้


Updating website

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage