เตรียมงานถ่ายทอดสด! งานครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 168 ปี

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

เตรียมงานถ่ายทอดสด! งานครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 168 ปี

 
เตรียมงานถ่ายทอดสด งานครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 168 ปี ภายใต้ชื่องาน หนังสือเล่มเดิม เพิ่มเติมเรื่องราว "บทที่ 168" วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย


------------------------------------

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด

https://livestream.bcc1852.live/2020/11/168.htmlUpdating website

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage