ฝึกปฏิบัติงานในการถ่ายทอดสดสัญญาณ งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 168 ปี

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

ฝึกปฏิบัติงานในการถ่ายทอดสดสัญญาณ งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 168 ปี

 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 9 อาคารบีซีซี 150 ปี ทางฝ่ายถ่ายทอดสดรวมถึงพิธีกรได้ทำการปฏิบัติการฝึกในการถ่ายทอดสดสัญญาณ เพื่อจำลองสถานการณ์วันจริงที่ใกล้จะถึงนี้ ด้วยอุปกรณ์ที่ได้รับพร้อมทั้งการติดตั้งและเชื่อมต่อจากสมาชิก CYN ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ขอขอบคุณทีมงาน พิธีกร คุณครูที่ปรึกษา ทีมงาน CYN และนักเรียนทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือกับงานครับ

Updating website

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage